Butete, Bodybuilder Pero Ang Laki Ng Tiyan!

Butete, Bodybuilder Pero Ang Laki Ng Tiyan!

YouTube Thumbnail Downloader FULL HQ IMAGE

Ating kilalanin ang mga iba’t ibang bodybuilders na hindi karaniwan ang anyo ng kanilang katawan. Gaya ng isang lalaki na nasobrahan ang laki ng braso dahil sa pag gamit ng petroleum jelly o synthol, ang isa naman ay naging butete ang tiyan dahil tinamaan ng kundisyon na kung tawagin ay palumboism. Ang isa namang babae na aakalain mong lalaki dahil napakalaki ng kanyang katawan. Ilan lamang sila at marami pang iba

YouTube Thumbnail Downloader FULL HQ IMAGE

Ating kilalanin ang mga iba’t ibang bodybuilders na hindi karaniwan ang anyo ng kanilang katawan. Gaya ng isang lalaki na nasobrahan ang laki ng braso dahil sa pag gamit ng petroleum jelly o synthol, ang isa naman ay naging butete ang tiyan dahil tinamaan ng kundisyon na kung tawagin ay palumboism. Ang isa namang babae na aakalain mong lalaki dahil napakalaki ng kanyang katawan. Ilan lamang sila at marami pang iba

YouTube Thumbnail Downloader FULL HQ IMAGE

Ating kilalanin ang mga iba’t ibang bodybuilders na hindi karaniwan ang anyo ng kanilang katawan. Gaya ng isang lalaki na nasobrahan ang laki ng braso dahil sa pag gamit ng petroleum jelly o synthol, ang isa naman ay naging butete ang tiyan dahil tinamaan ng kundisyon na kung tawagin ay palumboism. Ang isa namang babae na aakalain mong lalaki dahil napakalaki ng kanyang katawan. Ilan lamang sila at marami pang iba

YouTube Thumbnail Downloader FULL HQ IMAGE

Ating kilalanin ang mga iba’t ibang bodybuilders na hindi karaniwan ang anyo ng kanilang katawan. Gaya ng isang lalaki na nasobrahan ang laki ng braso dahil sa pag gamit ng petroleum jelly o synthol, ang isa naman ay naging butete ang tiyan dahil tinamaan ng kundisyon na kung tawagin ay palumboism. Ang isa namang babae na aakalain mong lalaki dahil napakalaki ng kanyang katawan. Ilan lamang sila at marami pang iba

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *